Consultanta Gratis Consultanţă Gratis !                     Program de lucru Luni-Vineri : 09.00 - 17.00                  Telefon 0746 957 977                Mail contact@avest.ro

➥ Simplu. Rapid. Eficient.➥ Simplu. Rapid. Eficient.

Consultanta  Consultanţă Gratis !        Telefon 0746 957 977       Mail contact@avest.ro

0746 957 977       Mail contact@avest.ro

Du-te la conținut
Debranşare Colterm Timisoara
Servicii > Debranşare Colterm
Proiect Debranşare Colterm Timişoara
Vrei să te debranşezi de la sistemul centralizat de căldură ?
Realizăm Proiecte debranşare Colterm conform cerinţelor în vigoare .
Simplu. Rapid. Eficient.
  
  Biroul nostru de proiectare - Avest.ro vine în sprijinul vostru cu proiecte tehnice pentru debranşare de la Colterm.
Proiectele sunt avizate de către un specialist verificator de proiecte în construcţii pentru instalaţii atestat MDRAP conform legii în vigoare !
Proiectul respectă toate cerinţele furnizorului de căldură
Deconectare unui apartament de la sistemul centralizat de încălzire
Deconectarea unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, înainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.
Actele necesare Debranşare Colterm
 1. Cerere de deconectare apartament;   
 2. Acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii adunării generale a  asociației;
 3. Proiect tehnic de redimensionare a instalațiilor comune (Documentaţia tehnică) din imobil pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiecte.

Contactați-ne astăzi  pentru a beneficia de expertiza noastră în domeniu.
Telefon : 0746 957 977
Documentatie (proiect) tehnic Debranşare Colterm
 Documentația tehnică care reconsideră ansamblul instalațiilor termice și anume:
Un proiect tehnic, realizat de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalațiilor termice comune : bransament, subsol tehnic și coloane;
  Se întocmeste un proiect pe imobil, care ține cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul centralizat de termoficare. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentația tehnica de reconsiderare a ansamblului instalațiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată și avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcții pentru instalații în specialitatea It – Instalații termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcții).

Notă: Formularele tipizate pentru deconectare valabile pentru anul in curs se pot ridica, începând cu 01 martie a.c., de la Registratura Colterm, sau se pot descărca de pe site-ul Colterm SA/Relații clienti/Racordare-Debranșare.
Atentie: Cererile de debranșare/deconectare și documentația aferentă se pot depune doar în intervalul 01 aprilie-31 august al fiecărui an. Cererile depuse în afara acestui interval NU vor fi luate în considerare

 IMPORTANT!  
 • Pentru a preveni litigiile ulterioare dintre locatari, recomandăm ca înaintea avizării să se stabilească cotele părți de plată de către locatarii/proprietarii spațiilor deconectate, pentru încălzirea spațiilor comune, conform prevederilor Legii nr. 196/2018, art. 75, alin (4), coroborat cu art. 85 si 88.Modificările suprafeţelor radiante din instalaţiile interioare, fără respectarea prevederilor legale, NU vor fi operate în evidenţele contractuale şi NU vor genera efecte la nivelul furnizorului.
 • Pentru a nu afecta apartamentele care rămân conectate la sistemul centralizat de termoficare, solicitantul se obligă la efectuarea redimensionării instalaţiilor comune de distribuţie a energiei termice, ce se impune ca o consecinţă a lucrărilor de deconectare, pe baza documentaţiei tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, anexată la prezenta
Date necesare pentru realizarea Proiectului/ Documentatiei in vederea Debransarii:
 1. Adresa la care se realizeaza debransarea
 2. Nume proprietar imobil
 3. Apartamentele deja debransate de la caldura
 4. Numarul de camere al apartamentelor din bloc
 5. Inspectia apartamentului/imobilului in vederea prealuarii datelor referitoare la instalatia de incalzire

 • Oferim CONSULTANTA Gratis !
 • Ne puteti contacta la telefon : 0746 957 977
Recomandari din partea clientilor
Etapele procesului de Debransare Colterm
Cu privire la etapele de urmat, condiţiile şi documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafeţelor radiante şi, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale
 • Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare
 • Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
 • Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare
Etapa 1 – Constituirea dosarului de deconectare:
1.1.Completarea formularului de deconectare, denumit „CERERE DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI RADIANTE (deconectarea unui apartament şi realizarea unui sistem individual de încălzire)”. Acest document se poate ridica de la sediul Colterm S.A. Timişoara, de pe str. Episcop Joseph Lonovici nr.4, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, sau poate fi descărcat direct de pe site-ul Colterm, prin accesarea paginii http://www.colterm.ro/racordare-debransare.
Observatie IMPORTANTĂ!
Cererile care nu au acordul prin semnatură a tuturor vecinilor limitrofi (sus, jos, stanga, dreapta) vor primi aviz negativ de deconectare.
1.2.La cererea de deconectare menţionată mai sus, se vor anexa următoarele documente (specificate şi pe cererile de deconectare):
 • Acordul scris al Asociaţiei de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;
 • Documentaţia tehnică care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice şi anume: un proiect tehnic, întocmit de un proiectant de specialitate, privind redimensionarea instalaţiilor termice comune, adică: branşament, subsol tehnic şi coloane; se întocmeşte un proiect pe imobil, care ţine cont de toate apartamentele deconectate, redimensionarea făcându-se pentru apartamentele rămase în sistemul de termoficare centralizat. Pe foaia de capăt a proiectului, proiectantul va specifica apartamentele deconectate anterior.
Documentaţia tehnică de reconsiderare a ansamblului instalaţiilor alimentate de la Colterm S.A. va fi verificată şi avizată de către un specialist verificator de proiecte de construcţii pentru instalaţii în specialitatea It – Instalaţii termice, atestat MDRAP, conform Legii 10/1995 (Legea privind calitatea în construcţii).
Etapa 2 – Înregistrarea şi verificarea documentaţiei conţinute de dosar.
După constituirea dosarului de deconectare (care va conţine toate documentele menţionate la Etapa 1), se vor realiza următoarele demersuri:
2.1.Înregistrarea dosarului de deconectare la sediul Colterm S.A., de pe str. Episcop Joseph Lonovici  nr. 4 (în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30 -14.30, până la data de 31 august). Fiecare cerere/dosar va primi un număr de înregistrare, care se va comunica automat (pe loc) şi persoanei care vine să depună documentaţia de deconectare;
2.2.Analizarea dosarului de deconectare de către personalul specializat din cadrul Departamentului  Contracte – Relații Clienți al Colterm S.A. şi elaborarea unui răs puns, cu avizul pozitiv sau negativ, în funcţie de documentaţia existentă la dosar şi încadrarea în prevederile legislaţiei în vigoare, răspuns care va fi adresat atât reprezentantului legal al Asociaţiei de proprietari, cât şi -spre ştiinţă proprietarului apartamentului care solicită deconectarea.
  Informăm proprietarul apartamentului care solicită deconectarea, despre prevederile alin. 5 şi 6 al art. 30 din Legea nr. 325/2006, şi anume:
 • Deconectările/debranşările se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse;
 • Cheltuielile de deconectare/debranşare se suportă de către solicitant.
Etapa 3 – Modificarea suprafeţelor radiante şi a contractelor de furnizare:
3.1.Reprezentanţii legali ai asociaţiei, la care apartamentele solicitante au îndeplinit toate criteriile şi condiţiile de deconectare, se vor prezenta la sediul Colterm S.A., de pe str. Joseph Lonovici nr.4. în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30, cu următoarele:
 • Dovada montării unei surse alternative de încălzire;
 • Dovada realizării lucrărilor de redimensionare a instalaţiilor termice comune, conform documentaţiei tehnice anexată cererii (recomandăm executarea acestor lucrări cu o firmă autorizată);
 • Ştampila Asociaţiei de proprietari/locatari;
 • Dovada (chitanţa) achitării taxei de deconectare, în valoare de 479,84 de lei (cu TVA), conform H.C.L.626/2014, care se va plăti la casieria Colterm SA, de pestr. Joseph Lonovici nr.4.
3.2.Personalul Departamentului Contracte – Relații Clienți din cadrul Colterm S.A. va întocmi, în aceeaşi zi, Actul adiţional la Contractul de furnizare a energiei termice. După semnarea Actului adiţional de către reprezentantul legal al furnizorului, respectiv conducerea Colterm S.A., un exemplar va fi comunicat utilizatorului, respectiv Asociaţiei de proprietari.
 Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui  an, la Registratura Colterm S.A. de pe str. episcop Joseph Lonovici  nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr.  de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.
 • Pentru informatii suplimentare puteti accesa siteul : www.colterm.ro
Rezilierea definitiva a contractului Colterm
În cazul debransării/deconectării prin rezilierea definitiva a contractului, solicitantul trebuie să urmeze urmatorii pași:
  • la case:
 • cerere din partea titularului pentru debranșare  definitivă și reziliere contract
  • la condominii:
 • cerere din partea asociației cu care este încheiată   relația contractuală.
 • proces verbal al adunării asociației din care să  rezulte că toți locatarii sunt de acord și solicită debranșarea  definitivă de la sistemul de termoficare centralizat și rezilierea  contractului.
 contact@avest.ro
 +40 746 957 977
              Proiectare | Servicii

       ✔ Certificat Energetic
Date fiscale :
Sc AVEST Solutions Consult Srl
Reg.comert: J25/576/28.07.2017
CUI   :  38042844
Program : L- V : 9.00 - 17.00
Proiectare  |   Servicii
Copyright © 2023 Avest.ro. Toate drepturile rezervate.
               Avest.ro
Birou de proiectare si servicii
      Simplu. Rapid. Eficient.
               ____________
Înapoi la cuprins